Spletna aplikacija za načrtovanje elektivnih posegov in organizacijo dela kirurških oddelkov

  Spoznajte

Ključne prednosti

Zanesljivo in hitro načrtovanje kirurškega delavsaj 8x hitrejša priprava plana operacijskih posegov, razporeda zaposlenih in obveščanje zaposlenih

Priprava planov dela in nadzor nad potrebnimi virihitro vnašanje informacij o operacijskih posegih s pomočjo pripravljene baze posegov, ki je usklajena s standardno klasifikacijo terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP)

Dostop do informacij na enem mestuinformacije zbrane na enem mestu, dostopne na katerikoli napravi

 

Analize in obdelave podatkovpregled nad izkoriščenostjo človeških in materialnih virov

Dostop do planov dela od kjerkolitakojšen vpogled v realen plan kirurških posegov, ter ostalih nalog

Povezljivost z obstoječim bolnišničnim sistemomomogočena izmenjava podatkov z vsemi ostalimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi

red. prof. dr. Stojan Potrč, dr.med. , spec. kirurg
Z vpeljavo in uporabo aplikacije »SOP« na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, smo dvignili organiziranost in planiranje kirurških posegov na zelo visoko raven. Pomembno se je zmanjšal čas potreben za načrtovanje operacij, zmanjšala se je možnost napake človeškega dejavnika pri načrtovanju, zaposlenim je omogočen bolj pregleden in fleksibilen vpogled do zasedenosti, program pa nudi tudi številna poročila iz podatkov o bolnikih in o izvršenih operacijah.
red. prof. dr. Stojan Potrč, dr.med. , spec. kirurg
Predstojnik Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo Kirurške klinike UKC Maribor

Prednosti za bolnišnico

 • Optimizacija delovnega procesa načrtovanja elektivnih posegov

 • Izboljšanje organizacijekirurških oddelkov

 • Povečanje števila operativnih posegov in s tem krajše čakalne dobe

 • Boljše obveščanjezaposlenih o planu dela

 • Takojšen vpogled in obdelava podatkoviz poslovanja oddelkov/klinike za statistično obdelavo

 • Izboljšanje obveščanja zaposleniho planu dela (dežurstva, odsotnost,…)

 • Efektivno prilagajanjevseh virov na spremembe plana

 • Možnost spremljanja porabesredstev (materiala) in stroškov dela

Prednosti za kirurge

 • Stalen vpoglednad delovnim razporedom, dežurstvi in ostalimi aktivnostmi

 • Hiter pregled in dostopdo pomembnih informacij o pacientih za načrtovan kirurški poseg

 • Transparentni preglednad opravljenim delom in obremenjenost

 • Zmanjševanje napakpri načrtovanju posegov in planiranju virov

 • Enostaven vnos in izbiraterapevtskih in diagnostičnih postopkov iz vnaprej pripravljenih seznamov posegov

 • Poenostavitev ponavljajočih se opravilin enostavnejše vodenje nad opravili

Prednosti za paciente

 • Sodoben in ažuren način obveščanjao načrtovanih operacijskih posegih in potrebni hospitalizaciji

 • Hitrejša obravnava in rezervacijatermina na planiran poseg

 • Vnaprešnje obveščanje pacientovo morebitnih spremembah planiranega posega